COLOFON

www.limburgsejazzhelden.nl is een onderdeel van het project Limburgse Jazz Helden en wordt mede mogelijk gemaakt door SLIM en stichting Pro2.

 

redactie o.l.v.:website SLIM

Jo Dautzenberg

 

webmaster:

Roger van de Poel 

 

fotografie:

Theo van Mourik

 

 

 

© Copyright 2013. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij  www.limburgsejazzhelden.nl, respectievelijk de producenten van de fotografie, muziek, teksten, films en andere media. Bij de aangeleverde foto’s door muzikanten en organisaties gaat de redactie ervan uit dat zij vrij mag beschikken over het beeldmateriaal. 

Gebruik en plaatsing op andere sites, dupliceren op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door www.limburgsejazzhelden.nl of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright www.limburgsejazzhelden.nl”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Stichting Pro2 voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *